Kohdevalikko


Tietolaatikot


Moni ei välttämättä uskoisi, että Suomessakin louhitaan marmoria. Tornion ja Tervolan seudulta peräisin olevat marmorit ovat alun perin olleet kalkkikiveä, joka on vuorijononmuodostusprosessien aikana muuttunut marmoriksi. Määritelmän mukaan kalkkikivi, jota marmori on siis alun perin ollut, on sedimenttikivi, joka sisältää vähintään puolet kalsiittimineraalia. Lisäksi kalkkikivissä on usein eliöperäistä dolomiittimineraalia sekä pieniä määriä kvartsia, savimineraaleja ja muita mineraaleja. 

Kalkkikiveä muodostuu tyypillisesti matalissa ja lämpimissä merissä, jossa kalkkipitoinen aines voi syntyä joko biologisten tai kemiallisten prosessien myötä. Biologinen eli eloperäinen kalkkikivi on hyvin yleistä ja sitä syntyy tänä päivänä esimerkiksi Karibianmerellä ja Persianlahdella, jossa eliöt kykenevät muodostamaan vedessä olevasta kalsiumista suojakuoria ja tukirankoja. Näiden eläinten jäänteet kerrostuvat merien pohjalle, jossa ne iskostuvat hitaasti kalkkikiveksi. Fossiilien löytyminen kalkkikivestä on siis varma merkki kiven syntytavasta. Valitettavasti fossiilit tuhoutuvat tehokkaasti metamorfoosin yhteydessä eli kalkkikivestä ei aina pysty sanomaan, onko se syntynyt eloperäisesti vai kemiallisesti.

Kalkkikivi voi muodostua  kemiallisesti, joko saostumisen tai haihtumisen avulla. Esimerkiksi kvartsikiteen ympärille muodostuu kalkkipitoinen kuori, kun se pyörii lämpimässä ja pyörteisessä vedessä. 

Pieni osa kalkkikivistä syntyy haihtumalla: vesi valuu vaikka luolan katosta ja valumisen aikana muut paitsi kalsium haihtuvat pois. Näin muodostuvat tippukiviluolien stalakmiitit ja stalaktiitit. 

Kalkkikiven, josta Suomen marmorit ovat muodostuneet, alkuperää ei voida varmuudella sanoa sillä vuorijononmuodostusprosessit ovat hävittäneet jäljet mahdollisista fossiileista. Kivikukkaron seinässä oleva marmori on alkujaan ollut hieman nykyistä vaaleampaa, mutta se on kellastunut ajan saatossa. Louhintapaikka on todennäköisesti Louepelto ja samaa  marmoria on Kivikukkaron lisäksi nähtävissä muun muassa Eduskuntatalossa sekä Presidentinlinnassa. Etelä-Suomessa metamorfoitunutta kalkkikiveä kannattaa käydä tarkastelemassa Paraisten avolouhoksessa.