Ari Brozinski valmistelee väitöskirjaa geologian popularisoinnista ja geomatkailusta Åbo Akademilla. Hän on työskennellyt lukuisissa aiheeseen liittyvissä projekteissa, kuten Universumin historiaa käsittelevässä Aikavaellus -hankkeessa, Merenkurkun maailmanperintöalueen matkailun edistämisprojektissa sekä www-sivujen tiedonhaun optimointiprojektissa Geologian tutkimuskeskuksella.  Brozinski on vastannut myös alkuperäisen geologia.fi -sivuston kehittämisestä vuonna 2007 sekä sen päivittämisestä vuonna 2011. Hän on lisäksi perehtynyt modernien tekniikoiden hyödyntämiseen geologian popularisoinnissa. 

 

Kirsi Rajala on filosofian jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Jatko-opintojen ohessa Rajala on kirjoittanut tietokirjallisuutta. Filosofian lisäksi hän on opiskellut ympäristötiedettä ja luonnontieteitä sekä pätevöitynyt opettajaksi. Syntyperäisenä turkulaisena häntä kiinnostavat erityisesti lähialueen historia ja luonto. Hän on ollut mukana mm. monitieteisessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin projektissa ”Aikavaellus”, jossa toteutettiin maailmankaikkeuden historiaa valottava vaellusreitti sekä Turun ylioppilaskamerat ry:n projektissa ”Muotokuvia ja muistoja menneestä Turusta”, jossa valokuvattiin turkulaisia eläkeläisiä ja kerättiin talteen heidän lapsuus- ja nuoruusmuistojaan.

Turun kivikierrosta ovat sen kehittämisen aikana tukeneet Turun ylioppilassäätiö sekä K. H. Renlundin säätiö.

Sivustolla käytetty aineisto (kuvat, piirrokset jne.) ovat omaa tuotantoa, ellei toisin ole mainittu.

Julkaistu kokonaisuus ei tietenkään ole täydellinen, joten ehdotuksia, oikaisuja ja sen sellaisia voi lähettää osoitteeseen ari piste brozinski at gmail piste fi.