Kohdevalikko


Tietolaatikot


Kauppatorin kulmalla sijaitseva Wiklundin tavaratalo on Hamburger Börsin ohella yksi keskustan maamerkkejä. Nykyisen rakennuksen paikalla sijaitsi alun perin Wiklundin rautakauppa, joka purettiin uuden nelikerroksisen tavaratalon tieltä. Uusi tavaratalo valmistui vuonna 1957 ja sen suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Ole ja Bertel Gripenberg. Valmistumista seuranneena vuotena rakennus myytiin Turun osuuskaupalle. Kaupan jälkeen tavarataloa ei kuitenkaan nimetty Sokokseksi kuten muissa kaupungeissa, vaan nimi Wiklund säilytettiin pitkien perinteiden ja hyvän maineen vuoksi.

Uudistettu tavaratalo edusti 60-luvun taitteessa modernia ajattelua eli se oli suunniteltu elämyskeskukseksi, ei ainoastaan ostospaikaksi. Näin ollen Wiklundilla järjestettiin paljon tapahtumia ja tuote-esittelyitä. Esimerkiksi vuonna 1961 vietettiin Israelin teemaviikkoa, jonka aikana esiteltiin israelilaisia tuotteita. Viikko huipentui kutsuvierastilaisuuteen, johon saapui paikalle Israelin valtion edustajia sekä turkulaisia vaikuttajia.

Betoniverhouksen tieltä pääosin väistynyt kaunis larvikiitti lähikuvassa.

Tavaratalon muuta rakennusta korkeampi torniosa valmistui vuonna 1963. Laajennusosa koostui kauppatiloista sekä asuinhuoneistoista. Laajennuksen jälkeen, Wiklund oli maamme toiseksi suurin yksityinen tavaratalo, heti Helsingin Sokoksen jälkeen.

Tavarataloa on laajennettu myös tämän jälkeen. Marraskuussa 2008 valmistui viimeisin saneeraus, jonka myötä pinta-ala kaksinkertaistui alkuperäisestä seitsemästätuhannesta neliömetristä. Laajennuksessa otettiin käyttöön kellarin tiloja, lisättiin matalampaan osaan vielä yksi kerros sekä hyödynnettiin naapurikiinteistöä kolmessa kerroksessa. Samalla julkisivun ilme uusittiin ja osa kiviverhoiluista vaihdettiin. Kauppatorin puoleisissa pylväissä käytetty erittäin kaunis kalimaasälpäpitoinen larvikiitti, joka on Norjan kansalliskivi, korvattiin valitettavasti portugalilaisella keraamisella lankulla. Katukäytävässä voi kuitenkin nähdä vielä hieman larvikiittia ikkunoiden alla. Lisäksi katukivissä on nähtävillä Kalajoelta louhittua aavistuksen punertavansävyistä granodioriittia.

Wiklundin portaalista löytyvä granodioriitti on Forumissa, Hamburger Börsissä ja monissa muissa kohteissa nähtävän graniitin lähisukulainen. Se on graniitin tapaan kiteytynyt sulasta magmasta maankuoren sisässä. Sulan koostumus sisältää kuitenkin vähemmän punaisensävyistä alkalimaasälpä -mineraalia ja enemmän tummia mineraaleja kuin graniitti. Kvartsia granodioriitissa on tyypillisesti ainakin viidennes. Granodioriitti on yksi yleisimmistä maan sisässä sulasta kiteytyneistä kivilajeista ja mantereisen kuoren keskikoostumus vastaakin granodioriittia. Barcarolan yhteydessä (kohde 5) tarkastellaan lähemmin erilaisten graniittien eroja

Myös larvikiitti on syntynyt magmasta kiteytymällä, mutta sen mineraalikoostumus eroaa granodioriitista. Sen päämineraalit ovat kuitenkin kalimaasälpä sekä alkalimaasälpä ja ne ovat kasvaneet sisäkkäin sekä järjestäytyneet kerroksittain, mikä antaa sille sen tyypillisen kauniin sinertävän tekstuurin. Kivi on graniitin tapana kiteytynyt sulasta magmasta maan sisässä. Nimi larvikiitti viittaa Norjan Larvik Fjordiin, jossa tämän tyyppistä kiveä on esiintyy yleisesti. Kivestä käytetty kauppanimi "sininen helmi", kuvastaa hyvin sen kauniin välkehtivää pintaa.