Kohdevalikko


Tietolaatikot


Hangon graniittia on käytetty paljon suomalaisessa kivirakentamisessa, mikä johtunee kiven runsaasta esiintymisestä: punaista peruskalliota esiintyy Hangosta itään päin, aina lähes Helsinkiin asti. Tunnettuja esimerkkejä kyseisen kiven käytöstä ovat Helsingin rautatieaseman ulkoseinät sekä Hangon vapaudenpatsas. 

Kivi koostuu pääasiassa kauniista punaisensävyisestä kalimaasälvästä, kvartsista sekä tummista biotiittipitoisista kiillemineraaleista. Biotiittirikkaat sulkeumat ja nk. jäännösluirot ovat hyvin tyypillisiä hangongraniitille. Jäännösluirot ovat jäänteitä vanhemmasta kivestä, jonka kuuma graniittinen aines on sulattanut tunkeutuessaan siihen. Lisäksi kivessä on paikoittain runsaasti granaatteja. Hangon graniitin ikä on noin 1840 miljoonaa vuotta eli se ajoittuu viimeisimmän vuorijonomuodostuksen jälkipuoliskolle.